Dokumentai

 • „Diemedžio“ pradinės mokyklos veikla remiasi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinta pradinio ugdymo bendrąja programa ir ugdymo planu, kuriais vadovaujantis ir rengiamas 2022/2023 mokslo metų “Diemedžio“ pradinės mokyklos ugdymo planas. 
  Atsisiųsti >>

  „Diemedžio“ mokyklos lankymui būtinų dokumentų sąrašas:

  1. Vaiko gimimo liudijimo išrašas
  2. Kasmet atnaujinama ir teikiama ugdymo įstaigai vaiko sveikatos pažyma (Forma Nr.027/1a).
  3. Ugdymo „Diemedyje“ sutartis.
  4. Pažyma iš anksčiau lankytos ugdymo įstaigos apie mokinio ugdymosi pasiekimus.