Mokyklos aplinka

  • Menų, gamtos, technologijų ir fizinio ugdymo dalykų pamokos vyksta jiems pritaikytose patalpose ir erdvėse.

  • Klasės aprūpintos interaktyviais ekranais, ugdymo procese naudojami nešiojami ir planšetiniai kompiuteriai, fotoaparatai, įvairios elektroninės mokymo priemonės.

  • Mokyklos erdvės leidžia mokiniams pagal poreikį dirbti individualiai ar grupėmis, o mokytojams – organizuoti mokymąsi išeinant iš klasės ribų.