Kaina

 • Ugdymo paslaugų kaina nustatoma vieneriems mokslo metams (nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d.) ir į dalis neskaidoma.

  Visos dienos mokyklos vienerių mokslo metų lankymo kaina – 4140 €. Šio mokesčio sumokėjimas išdėstomas į 12 mėnesių, mokant po 345 € per mėnesį. Šis mokestis mokamas už LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomenduojamą ugdymo planą bei pagal tvarkaraštį vykstančius formaliojo ir neformaliojo ugdymo (orkestro, ritmikos, dailės/technologijų, bendrųjų projektų ir kt.) užsiėmimus kiekvieną darbo dieną.

  Jeigu mokinys per vienerius mokslo metus „Diemedžio“ mokyklą lankė 8 ir daugiau mėnesių, o po to sutartis buvo nutraukta dėl bet kokių priežasčių, metinis mokestis nemažinamas ir negrąžinamas, o likę mokėjimai užskaitomi ar turi būti sumokami kaip netesybos, skirtos padengti „Diemedžio“ minimalius nuostolius.

  Vienai šeimai leidžiant į „Diemedį“ 2 ir daugiau vaikų, už antrą ir kitus vaikus taikomas 3 504 € mokestis per metus, kurio sumokėjimas išdėstomas į 12 mėnesių, mokant po 292 € per mėnesį.

  Orientacinė pietų kaina – 4,23 € dienai. Maitinimo kaina gali keistis priklausomai nuo maisto tiekėjų siūlomų kainų.

  Prieš pradedant lankyti „Diemedžio“ mokyklą sumokamas 300 € dydžio negrąžinamas stojamasis mokestis.

  Į sąskaitą gali būti įtraukiami „Diemedžio“ mokesčiai už vaiko dalyvavimą edukaciniuose užsiėmimuose, ekskursijose, apsilankymą teatre, kine, už transporto išlaidas, nupirktas asmenines ugdymo priemones – pratybas, dailės priemones ir pan.

  Už „Diemedžio“ paslaugas atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas / mokėjimo pranešimus iki kiekvieno mėnesio 15 d.