Mokymosi pasiekimai

 • 2024 m. žiemos IV kl. „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. 
  Atsisiųsti (IV kl.) >> 

  2023 m. žiemos VIII kl. „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. 
  Atsisiųsti (VIII kl.) >> 

  2023 m. žiemos IV kl. „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. 
  Atsisiųsti (IV kl.) >> 

  2022 m. pavasario IV kl. „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. 
  Atsisiųsti (IV kl.) >>  

  2021 m. pavasario IV kl. „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. 
  Atsisiųsti (IV kl.) >>  

  2020 m. žiemos III ir IV kl. „Diemedžio“ mokinių nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatai.  
  Atsisiųsti >>

  2019 m. pavasario II ir IV kl. „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. 
  Atsisiųsti (II kl.) >> Atsisiųsti (IV kl.) >>  

  2019 m. pavasario „Diemedžio“ IV kl. mokinių, dalyvavusių tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime IEA TIMSS 2019, testų apibendrinti rezultatai ir trumpa informacija bei paaiškinimai apie siunčiamus duomenis. 
  Atsisiųsti (rezultatai)>> Atsisiųsti (paaiškinimas)>>  

  2018 m. pavasario II ir IV kl. „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai.
  Atsisiųsti >>  

  2017 m. pavasario II ir IV kl. „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai.
  Atsisiųsti >>  

  2016 m. pavasarį „Diemedžio“ II kl. mokinių dalyvavimo Nacionalinio egzaminų centro vykdyto projekto parengtuose diagnostiniuose testuose ataskaita.  
  Atsisiųsti >>  

  2015 m. pavasarį „Diemedžio“ mokyklos IV kl. mokinių dalyvavimo Nacionalinio egzaminų centro vykdyto projekto parengtuose standartizuotuose testuose ataskaita.  
  Atsisiųsti >>