MOKINIO DIENA

 • MOKINIO DIENA
  • 8.30 – 13.00
   Formalieji užsiėmimai (lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, dorinis ugdymas, anglų kalba, dailė/ technologijos, šokis, kūno kultūra)
  • -
   Pietūs
  • 13:00 - 15:00
   Neformalieji užsiėmimai (dailė, anglų kalba, ritmika, orkestras, rytų kovos menų užsiėmimai).
   Knygų valandėlė
  • -
   Pavakariai
  • 15.30 - 16.30
   Papildomi užsiėmimai (gatvės šokių, šachmatų, vokiečių kalbos, fortepijono, fotografijos, sportinių šokių ir kt.)
  • 16.30 - 18.00
   Savarankiška veikla, žaidimai mokykloje ir kieme.
 • papildomos veiklos

  Kiekvieną dieną nuo 13 iki 15 val. organizuojami „Diemedžio“ neformaliojo ugdymo užsiėmimai (dailė, anglų kalba, ritmika, orkestras, rytų kovos menų užsiėmimai).

  Taip pat numatytas laikas ir knygų valandėlėms. Jos skirtos mokinių skaitymo gebėjimo ugdymui.  

  Neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymas neprivalomas

  Kiekvienais mokslo metais nuo spalio mėn. nuo 15.30 iki 16.30 val. „Diemedyje“ organizuojami ir papildomi užsiėmimai (gatvės šokių, šachmatų, vokiečių kalbos, fortepijono, teatro, fotografijos, sportinių šokių ir kt.)

  Užsiėmimus veda ne „Diemedžio“ mokytojai, kuriems mes sudarome sąlygas dirbti mūsų patalpose. Šių užsiėmimų lankymo sąlygas ir įkainius nustato ateinantys mokytojai.

  Nuo 16.30 iki 18.00 val. laikas skiriamas mokinių savarankiškai veiklai, žaidimams mokykloje ir kieme.