Pradinuko diena

  • 08.00 – 08.30
   Laikas skirtas vaikų konsultacijoms su mokytojais
  • 08.30 – 10.00
   Lietuvių k., matematikos, gamtos mokslų ir visuomeninio ugdymo, etikos / tikybos, informacinių technologijų, anglų k., bendrųjų projektų užsiėmimai
  • 10.00 – 10.30
   Pertrauka – priešpiečiai
  • 10.30 – 12.00
   Lietuvių k., matematikos, gamtos mokslų ir visuomeninio ugdymo, etikos / tikybos, informacinių technologijų, anglų k., bendrųjų projektų užsiėmimai
  • 12.00 – 13.00
   Pertrauka – pietūs, laikas kieme
  • 13.00 - 16.00
   Dailės, technologijų, šokio, fizinio ugdymo, muzikos, orkestro, ritmikos užsiėmimai, savarankiška veikla, skaitymas
  • 16.00 – 16.15
   Pavakariai
  • 16.15 – 18.00
   Žaidimai mokykloje, kieme, laisva veikla, papildomi užsiėmimai
 • Organizuojami papildomi užsiėmimai

  Nuo 16.00 iki 18.00 val. „Diemedyje“ mokiniams organizuojami papildomi sportinių ir gatvės šokių, programavimo, karate, futbolo, bitininkų, teatro, fotografijos, šachmatų, robotikos, vokiečių kalbos, fortepijono, smuiko, gitaros užsiėmimai.

  Šiuos užsiėmimus veda ne „Diemedžio“ mokytojai, kuriems mes sudarome sąlygas dirbti mūsų patalpose. Šių užsiėmimų lankymo sąlygas ir įkainius nustato ateinantys mokytojai.