Darželinuko diena

 • 2–4 metų amžiaus

  Vaikams kiekvieną dieną pagal tvarkaraštį organizuojami muzikos, dailės, tautosakos, šokio, gimnastikos užsiėmimai.

 • 5 metų amžiaus

  Vaikams kiekvieną dieną pagal tvarkaraštį organizuojami muzikos, dailės, tautosakos, šokio, gimnastikos, ritmikos, anglų k., ugdomųjų žaidimų užsiėmimai.

 • Juose taikomos kruopščiai parinktos „Diemedžio“ mokytojų metodikos, kurios leidžia lanksčiai reaguoti į vaikų gebėjimus bei įgyvendinti „Diemedžio“ ikimokyklinio ugdymo programą.

  Tvarkaraštyje numatytas laikas ir kiekvienos grupės kasdieniniams ryto rato susirinkimams bei neformaliems žaidimams grupėje ir kieme, pusryčiams, užkandžiams, pietums, pavakariams, poilsiui.

 • Priešmokyklinė grupė

  Priešmokyklinę grupę lankantiems vaikams kiekvieną dieną pagal tvarkaraštį organizuojami muzikos, dailės, tautosakos, šokio, gimnastikos, ritmikos, anglų k., integruoti priešmokykliniai užsiėmimai. Šiuose užsiėmimuose ir žaidimų grupės neformaliose veiklose įgyvendinamos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos nuostatos.

 • Organizuojami papildomi užsiėmimai

  Nuo 16.00 iki 18.00 val. „Diemedyje“ 4–7 metų vaikams organizuojami papildomi sportinių ir gatvės šokių, karate, futbolo, šachmatų, robotikos, fortepijono, smuiko užsiėmimai.

  Šiuos užsiėmimus veda ne „Diemedžio“ mokytojai, kuriems mes sudarome sąlygas dirbti mūsų patalpose. Šių užsiėmimų lankymo sąlygas ir įkainius nustato ateinantys mokytojai.