Darželis

 • Žaidimai – pati svarbiausia vaiko veikla ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. „Diemedyje“ įrengtos penkios grupės, kuriose vaikams sudarytos sąlygos kartu su bendraamžiais rinktis jiems tinkamiausius žaidimus.

  Šiame amžiaus tarpsnyje ypatingas dėmesys skiriamas kūrybinei-meninei veiklai – muzikai, dailei, šokiui, vaidinimui. Visus meninius užsiėmimus veda „Diemedžio“ mokytojai, kurie yra ir savo srities profesionalai (dailininkai, muzikai, šokėjai), puikiai išmanantys vaikų gebėjimus ir galimybes. Vaikas, kuris nuolat bendrauja su įvairių sričių mokytojais, turi daugiau galimybių tobulėti kaip asmenybė įvairiose sferose, nes jam atsiveria platesnis socialinių santykių, patyrimo, pažinimo spektras.

 • „Diemedžio“ darželyje laikomasi principo, kad kiekvieną dieną vaikas gautų bent vieną menų srities užsiėmimą. Užsiėmimų tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į amžiaus tarpsnį.

 • Vaikai mokosi pažinti aplinkos reiškinius ir objektus, stebėti gamtos pokyčius, kūrybiškai pasinaudoti gamtinėmis priemonėmis. „Diemedžio“ vidiniame kieme užsiimame ir daržininkyste – nedidelėse lysvėse vaikai patys augina daržoves, sodina ir puoselėja lauko gėles.

 • „Diemedžio“ darželis dirba 12 mėn. per metus.

  Sausio ir birželio mėn. tėvai kviečiami į individualius susitikimus su mokytojais aptarti ugdymo(si) pažangos.

  „Diemedžio“ darželio mokslo metai tęsiasi nuo rugsėjo 1 d. iki birželio mėn. vidurio vykstančio baigiamojo renginio.

  Nuo birželio mėn. vidurio iki rugpjūčio mėn. 31 d. ir tarpkalėdiniu laikotarpiu ugdomieji užsiėmimai „Diemedžio“ darželyje nevyksta – vaikai didžiąją laiko dalį praleidžia kieme, žaisdami ir tyrinėdami aplinką.

 • Du kartus per metus vaikai dalyvauja bendruose meniniuose projektuose, kuriuos pristatome „Diemedžio“ bendruomenei ir vilniečiams viešosiose erdvėse. Pirmojo pusmečio projekto baigiamasis renginys vyksta kalėdiniu laikotarpiu, o antrasis vyksta birželio mėn. viduryje ir užbaigia mokslo metus.