Mokyklos aplinka

  • Muzikos, šokio, fizinio ugdymo, ritmikos, dailės ir technologijų užsiėmimai vyksta atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose.

  • Bendrųjų dalykų mokymų klasės aprūpintos interaktyviais ekranais, ugdymo procese naudojami nešiojami ir planšetiniai kompiuteriai, fotoaparatai, įvairios elektroninės mokymo priemonės.

  • Daug pasaulio pažinimo ir bendrųjų projektų užsiėmimų vyksta Pavilnių regioninio parko teritorijoje. Stebime besikeičiančią gamtą, tyrinėjame gyvūnus, atliekame kraštovaizdžio tyrimus.