Vertybės ir ugdymo filosofija

 • „Diemedžio“ bendruomenę vienijančios vertybės:

  • nuolatinė pasiekimų plėtra ir pažanga;
  • kūrybiškumas ir meninės veiklos puoselėjimas;
  • gera savijauta ir rūpinimasis vieni kitais;
  • savarankiškumas ir atsakomybė.

  „Diemedžio“ ugdymo filosofija remiasi visuminio ugdymo teorija, kurios pagrindas – dėmesys visokeriopam vaikų ugdymui, siekiant jų asmeninių gebėjimų atskleidimo ir tobulinimo, pasiremiant „Diemedžio“ kultūra, geriausia pedagogine praktika, pasinaudojant aplinkos teikiamomis gamtinėmis bei kultūrinėmis galimybėmis.

 • Mes manome, kad kiekvienas žmogus gali ir turi išmokti savarankiškai priimti sprendimus. Pradinėse klasėse išmokstame priimti mažus, bet mums svarbius sprendimus – ką šiandien veiksiu, kaip elgsiuosi su aplinkiniais, ko mokysiuosi ir ką išmoksiu. Vėliau išmokstame savo veiklos planavimo: ką veiksiu rytoj, kaip planuosiu savo laiką, kada mokysiuosi, žaisiu, skaitysiu knygą ir pan. Kiekvienas savarankiškai priimtas sprendimas visuomet siejamas su motyvacija veiklai ir atsakomybe už sprendimo pasekmes. Todėl žmogus, gebantis kritiškai mąstyti ir savarankiškai priimti sprendimus, atsakyti už rezultatus ir galimas pasekmes, yra lyderis. Lyderyste mes siejame su atsakingu ir savarankišku savo veiklos ir gyvenimo kelio pasirinkimu, o ne galima įtaka kitiems. Todėl mūsų mokyklos tikslas – bendradarbiaujant su tėvais išugdyti savarankiškus, motyvuotus ir atsakingus žmones.

 • Užsiėmimuose skatiname kritinį vaikų mąstymą. Įvairiuose užsiėmimuose tam naudojamos kritinio mąstymo ugdymo, problemų sprendimo metodikos. Didelis dėmesys kreipiamas į mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą: skatiname mokinius apmąstyti, analizuoti, kokias strategijas jie taiko, kad galėtų lengviau, paprasčiau išspręsti pateikiamas užduotis. Mokiniai užsiėmimuose susikuria savo veiklos planus ir siekia tuose planuose numatytų tikslų. Patys įsivertina ir aptaria kartu su mokytojais, kaip jiems sekasi tuos tikslus įgyvendinti. Kartu su mokiniais tariamės dėl mokymosi formų, atsiskaitymų ir įvertinimų.

 • Manome, kad meninė veikla ikimokykliniame, priešmokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje yra pati tinkamiausia vaiko ugdymuisi bei raidai, todėl „Diemedyje“ sudaromos puikios galimybės išreikšti save muzikos, dailės, šokio, ritmikos, tautosakos užsiėmimuose.

  Judesys, dainavimas, piešimas – tai veiklos, kuriose vaikai nuo mažens bando išreikšti save ir suprasti kitus. Meninėse veiklose skatinamas nepriklausomas ir originalus mąstymas, unikalumas, lankstumas bei vaizduotė. Kurdami, improvizuodami vaikai išmoksta nebijoti klysti, rizikuoti, juokauti.

 • Meninėse veiklose „gimsta“ rezultatyvus kūrybiškumas, pasitikėjimas savimi, o kartu ir tolerancija kitų žmonių mintims, kūriniams, veiklai. Šios savybės tampa svarbiu sėkmingo bendravimo ir mokymosi visą gyvenimą pagrindu.

  Manome, kad kiekvienam vaikui reikia sudaryti sąlygas stebėti, tyrinėti ir pažinti nuolat šalia esančią besikeičiančią gamtą.