Svečiuose - Jėzuitų vienuolis, kunigas Antanas Saulaitis SJ.

26 spalio, 2020

Penktadienį „Diemedyje“ svečiavosi Jėzuitų vienuolis, kunigas Antanas Saulaitis SJ. Jis pasakojo apie tai, kas yra misija ir misionieriai. Pats buvo misionierius Brazilijoje, bendravo ir iki dabar palaiko ryšį su indėnais JAV. Atsakydamas į vaikų klausimus, pastebėjo, kad kaip ir prieš 2000 metų, taip ir šiandien galime visi būti misionieriais, savo aplinkoje darydami gerus darbus, t.y. paremti stokojančius, parašyti laišką ar iškepti pyragą vienišam kaimynui, o tikintys į Dievą – savo maldomis prisidėti prie taikos pasaulyje ir pandemijų įveikimo.