MOKYTOJAI IR MOKYMO PRIEMONĖS

  • Nuotolinio mokymo mokytojai – patyrę „Diemedžio“ pradinių klasių mokytojai, skaitmeninių mokymo priemonių EMA, „Išmanieji robotai“ autoriai, leidinio ir projekto „Inovatyvių mokymo priemonių ir IKT diegimo pradiniame ugdymo organizavimo metodikos“ bendraautoriai.
  • „Diemedžio“ mokytojai nuolat savo veikloje kuria, pritaiko ir naudoja įvairių šaltinių medžiagą užsiėmimams. Jie sukaupę didelę patirtį dirbti diferencijuojant ir individualizuojant mokiniams skiriamas užduotis.
  • Nuotolinio mokymo ugdymo turinys formuojamas remiantis pradinio ugdymo bendrąja programa, 4 klasės standartizuotų testų programomis, Lietuvoje leidžiamų vadovėlių medžiaga, skaitmeninių mokymo priemonių medžiaga (EMA, „Išmanieji robotai“, „Atogrąžų matematika“, „Mano darbeliai“, „Mažasis Mocartas“, Mokinukai.lt, „Lietuva – mano šalis“ ir kt.) bei kitų šaltinių medžiaga.