MENINIS UGDYMAS

  • Meninis ugdymas yra svarbi ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo proceso dalis. Judesys, dainavimas, piešimas – tai veiklos, kuriose vaikai nuo mažens bando išreikšti ir  suprasti save bei kitus. Meninėse veiklose skatinamas nepriklausomas ir originalus mąstymas, unikalumas, lankstumas ir vaizduotė. Kurdami, improvizuodami vaikai išmoksta nebijoti klysti, rizikuoti, juokauti. Palaipsniui vaikai suvokia, kad mąstyti ar ką nors atlikti kitaip yra vertybė. Taip atsiranda pasitikėjimas savimi ir tolerancija. Šios savybės tampa svarbiu sėkmingo bendravimo ir  mokymosi mokykloje pagrindu. 
  • 2 kartus per metus „Diemedyje“ statomi originalūs muzikos – šokio/judesio spektakliai. Į kūrybinį procesą įtraukiami ir patys vaikai: jie užsiėmimuose siūlo savo libreto, muzikos, judesio idėjas, gamina dekoracijas, kostiumų detales, kuria animaciją, programėles, kvietimus. Šie spektakliai pristatomi Vilniaus teatrų scenose.