MOKYMOSI APLINKA

 • Kuriame emociškai saugią ir mokymuisi palankią aplinką. Siekiame ir mokomės pagarbaus bendravimo su kiekvienu „Diemedžio“ bendruomenės nariu. 
 • „Diemedyje” dirba pradinio ugdymo mokytojai (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo) ir mokytojai-dalykininkai (lietuvių kalbos, matematikos ir informacinių technologijų, gamtos mokslų, istorijos, dailės ir technologijų, šokio, kūno kultūros, anglų kalbos, tikybos, muzikos).
 • Muzikos, šokio, kūno kultūros, dailės ir technologijų užsiėmimai vyksta atskirose, šiems užsiėmimams pritaikytose patalpose. 
 • Bendrųjų dalykų mokymų klasės aprūpintos interaktyviais ekranais, ugdymo procese naudojami nešiojami ir planšetiniai kompiuteriai, fotoaparatai, įvairios elektroninės mokymo priemonės.
 • Daug pasaulio pažinimo ir bendrųjų projektų užsiėmimų vyksta Pavilnių regioninio parko teritorijoje. Stebime besikeičiančią gamtą, tyrinėjame gyvūnus, atliekame kraštovaizdžio tyrimus.
 • mokymosi pasiekimai

  2019 metų pavasario 2 ir 4 klasių „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. Atsisiųsti (2 klasė) >> Atsisiųsti (4 klasė) >>

   

  Pateikiame 2019 metų pavasarį „Diemedžio“ 4 klasės mokinių, dalyvavusių tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime IEA TIMSS 2019, testų apibendrintus rezultatus ir trumpą informaciją bei paaiškinimus apie siunčiamus duomenis. Atsisiųsti (rezultatai)>> Atsisiųsti (paaiškinimas)>>

   

  2018 metų pavasario 2 ir 4 klasių „Diemedžio“ mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. Atsisiųsti >>

   

  2017 metų pavasarį „Diemedžio“ mokyklos 2 ir 4 klasių mokiniai dalyvavo NEC vykdytame Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Pateikiame 2017 metų  „Diemedžio“ NMPP ataskaitą. Atsisiųsti >>

   

  2016 metų pavasarį „Diemedžio“ mokyklos 2 klasės mokiniai dalyvavo NEC vykdomo projekto parengtuose diagnostiniuose testuose.

  Pateikiame 2016 metų diagnostinių testų „Diemedžio“ mokykloje ataskaitą. Atsisiųsti >>

   

  2015 metų pavasarį „Diemedžio“ mokyklos 4 klasės mokiniai dalyvavo NEC vykdomo projekto parengtuose standartizuotuose testuose. 

  Pateikiame 2015 metų standartizuotų testų „Diemedžio“ mokykloje ataskaitą. Atsisiųsti >>

   

  2 kartus per metus (sausio ir birželio mėn.) mokinių tėvai kviečiami į individualius pokalbius mokinių pasiekimų aptarimui.

 • Ugdymo planas

  „Diemedžio“ pradinės mokyklos veikla remiasi LR ŠMSM patvirtinta pradinio ugdymo bendrąja programa ir ugdymo planu,  kuriais vadovaujantis ir rengiamas „Diemedžio“ mokyklos ugdymo planas.

  Pateikiame 2019 – 2020  mokslo metų  “Diemedžio“ pradinės mokyklos ugdymo planą. Atsisiųsti >>