UŽSIĖMIMAI

 • Visus meninius užsiėmimus veda „Diemedžio“ mokytojai, kurie yra ir savo srities profesionalai (dailininkai, muzikai, šokėjai), puikiai išmanantys vaikų gebėjimus ir galimybes.
  Vaikas, kuris nuolat bendrauja su įvairių sričių mokytojais, turi daugiau galimybių tobulėti kaip asmenybė įvairiose sferose, nes jam atsiveria platesnis socialinių santykių, patyrimo, pažinimo spektras.
 • 2-4 metų vaikams

  Žaidimų grupes lankantiems vaikams kiekvieną dieną pagal tvarkaraštį organizuojami muzikos, dailės, tautosakos, šokio, gimnastikos užsiėmimai. Juose taikomos kruopščiai parinktos „Diemedžio“ mokytojų metodikos, kurios leidžia lanksčiai reaguoti į susirinkusių vaikų gebėjimus. 

 • 5 metų vaikams

  Žaidimų grupes lankantiems vaikams kiekvieną dieną pagal tvarkaraštį organizuojami muzikos, dailės, tautosakos, šokio, gimnastikos, ritmikos, anglų kl., ugdomųjų žaidimų užsiėmimai. Juose taikomos kruopščiai parinktos „Diemedžio“ mokytojų metodikos, kurios leidžia lanksčiai reaguoti į susirinkusių vaikų gebėjimus. 

 • Priešmokyklinukams

  Priešmokyklinę grupę lankantiems vaikams kiekvieną dieną pagal tvarkaraštį organizuojami muzikos, dailės, tautosakos, šokio, gimnastikos, ritmikos, anglų kl., integruoti priešmokykliniai užsiėmimai. Šiuose užsiėmimuose ir žaidimų grupės neformaliose veiklose įgyvendinamos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos nuostatos.