MOKYTOJAI

  • „Diemedyje“ dirba apie 20 mokytojų. Visus užsiėmimus veda mokytojai, kurie yra ir savo sričių (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, užsienio kalbų, dailės, muzikos, šokio, sporto ir kt.) profesionalai, puikiai išmanantys vaikų gebėjimus bei galimybes.

  • Mokytojai aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, rašo vadovėlius, knygas, rengia ugdymo dokumentus, veda seminarus, skaito paskaitas studentams, mokytojams.