BENDRA INFORMACIJA

    • „Diemedžio“ mokykloje veikia 4 klasės.
      Jose mokosi 57 mokiniai.

    • Maksimalus mokinių skaičius klasėje – 16 mokinių.

    • „Diemedžio“ mokykloje dirba 14 mokytojų.

    • Per dieną vidutiniškai mokinys bendrauja su 5 mokytojais.

  • atostogų tvarkaraštis

    2018–2019 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. birželio mėn. 7 d. 

    Atostogų trukmė 2018–2019 mokslo metais:

  • ATOSTOGOSPRASIDEDABAIGIASI (įskaitytinai)
    Rudens2018-10-292018-11-02
    Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02
    Žiemos2019-02-182019-02-22
    Pavasario (Velykų) 2018-04-232018-04-26
    Vasaros2018-06-102018-08-30
  • Kainoraštis nuo 2019 09 01
    1. Visos dienos mokyklos lankymo kaina – 3 000 € per metus arba po 250 € per mėnesį mokant 12 mėn. per metus. Šis mokestis mokamas už pagal ŠMSM rekomenduojamą ugdymo planą bei tvarkaraštį vykstančius formaliojo ir neformaliojo ugdymo (orkestro, ritmikos, dailės/technologijų, bendrųjų projektų ir kt.) užsiėmimus kiekvieną darbo dieną.
    2. Jeigu mokinys per vienerius mokslo metus „Diemedžio“ mokyklą lankė 8 ir daugiau mėnesių, o po to sutartis buvo nutraukta, tai mokestis skaičiuojamas kaip už 1 metus.
    3. Vienai šeimai leidžiant į „Diemedį“ 2 ir daugiau vaikų, už antrą ir kitus vaikus taikomas 2 400 € per metus arba po 200 € per mėnesį mokant 12 mėn. per metus.
    4. Orientacinė pietų kaina – 2,6 € dienai. Maitinimo kaina gali keistis priklausomai nuo maisto tiekėjų siūlomų kainų.
    5. Prieš pradedant lankyti „Diemedžio“ mokyklą sumokamas 250 € dydžio užstatas. Jis įskaitomas už paskutinį pagal sutartį numatytą mokėtiną mėnesį.
    6. Į sąskaitą gali būti įtraukiami „Diemedžio“ sumokėti mokesčiai už vaiko ekskursijas, transportą, lankytus spektaklius, nupirktas asmenines ugdymo priemones – pratybas, dailės priemones ir pan.
    7. Už „Diemedžio“ paslaugas atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas iki kiekvieno mėnesio 15 d.