Kainoraštis

 • Kainoraštis

  „Diemedis“ yra sudaręs sutartį su Vilniaus m. savivaldybe dėl 100 € dydžio mėnesinės kompensacijos vaikams, lankantiems nevalstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

  • Mėnesinių mokesčių už „Diemedžio“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užsiėmimus apskaičiavimo tvarka: 
   • Vaikams, lankantiems užsiėmimus visą dieną, mėnesio kaina -320 €.  Vaikams, lankantiems užsiėmimus pusę dienos, mėnesio kaina – 245 €. 
   • Vienai šeimai leidžiant į „Diemedį“ 2 vaikus, už antrą vaiką skaičiuojamas 245 € dydžio mokestis, o už 3 ir daugiau vaikų skaičiuojamas 220 € mokestis.
   • Į šį mėnesinį mokestį įskaičiuojami grupiniai muzikos, dailės (lipdybos ir piešimo), šokio, tautosakos, gimnastikos, socialinių ir komunikavimo įgūdžių ugdymo, skaičiavimo, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo, rankdarbių, didaktinių, sportinių žaidimų užsiėmimai nepriklausomai nuo to kiek kartų vaikas šiuose užsiėmimuose dalyvavo.  Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnį.  
   • Mokesčiai mokami 12 mėn. per metus.
  • Prieš pradedant lankyti „Diemedžio“ užsiėmimus yra sumokamas 1 mėnesio mokesčio dydžio 320 € arba 245 € užstatas. Mokslo metų pabaigoje jis yra atimamas iš paskutinės už 12-tą mokslo metų mėnesį pateikiamos sąskaitos.  
  • Vienos dienos 3 kartų maitinimo kaina – 3,4 €. Maitinimo kaina gali keistis priklausomai nuo maisto tiekėjų siūlomų kainų.
  • Už „Diemedžio“ paslaugas atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas iki kiekvieno mėnesio 15 d.