Kainoraštis

 • Kainoraštis nuo 2019 09 01

  „Diemedis“ yra sudaręs sutartį su Vilniaus m. savivaldybe dėl 100 € dydžio mėnesinės kompensacijos vaikams, lankantiems nevalstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

  • Mėnesinių mokesčių už „Diemedžio“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užsiėmimus apskaičiavimo tvarka:
   1. Mėnesinė „Diemedžio“ lankymo ir užsiėmimų kaina -350 €.
   2. Vienai šeimai leidžiant į „Diemedį“ 2 vaikus, už antrą vaiką skaičiuojamas 280 € dydžio mokestis, o už 3 ir daugiau vaikų skaičiuojamas 245 €
   3. Į šį mėnesinį mokestį įskaičiuojami grupiniai muzikos, dailės (lipdybos ir piešimo), šokio, tautosakos, gimnastikos, socialinių ir komunikavimo įgūdžių ugdymo, skaičiavimo, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo, rankdarbių, didaktinių, sportinių žaidimų užsiėmimai nepriklausomai nuo to kiek kartų vaikas šiuose užsiėmimuose dalyvavo.  Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnį. 
   4. Mokesčiai mokami 12 mėn. per metus.
  • Prieš pradedant lankyti „Diemedžio“ užsiėmimus yra sumokamas 350 € dydžio užstatas. Mokslo metų pabaigoje jis yra atimamas iš paskutinės už 12-tą mokslo metų mėnesį pateikiamos sąskaitos arba perkeliamas į kitus mokslo metus, jeigu vaiko ugdymo sutartis yra pratęsiama. 
  • Orientacinė 3 kartų per dieną maitinimo kaina – 4,8 € dienai. Maitinimo kaina gali keistis priklausomai nuo maisto tiekėjų siūlomų kainų.
  • Į sąskaitą gali būti įtraukiami „Diemedžio“ sumokėti mokesčiai už vaiko patalynės skalbimą, ekskursijas, transportą, lankytus spektaklius ir pan.
  • Už „Diemedžio“ paslaugas atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas iki kiekvieno mėnesio 15 d.